WHIRLPOOL EUROPE INTEGRITETSPOLICY


Allmän insamling av data

Vi använder avidentifierade data för statistiska ändamål (olika databasöversikter, geografisk placering, besöksstatistik …) för att öka den generella kännedomen om våra kunder. Whirlpool kommer att använda"cookies" för att bättre kunna anpassa sin verksamhet till dina behov.”Cookies” är ett slags data (textfil) som en webbsida kan sända till din webbläsare.

Den sparas sedan i ditt system för att förbättra dina onlinefunktioner. En cookie kan till exempel se till att du inte på nytt behöver mata in data som du redan meddelat oss. Du kan låta din webbläsare meddela dig när du har fått en cookie så att du får möjlighet att välja mellan att ta emot den eller ej.Om du är omyndig rekommenderar vi att du inte anger personuppgifter utan tillstånd av dina föräldrar.

Behandling av personuppgifter

Whirlpool Nordic respekterar sekretessen för var och en som besöker vår webbsida. I allmänhet kan man besöka våra webbsidor utan att uppge personuppgifter. Men i de fall då personuppgifter efterfrågas används dessa först och främst för att vi skall få möjlighet att utföra de tjänster du begär och i andra hand för att genom korrekt användning av informationen förbättra vårt företags service till dig.

Uppgifter kan överföras, lagras och behandlas inom eller utom EU:s gränser, var som helst i världen.

Informationen lämnas inte ut till någon utanför Whirlpool Group, dess dotterföretag och andra företag med vilka Whirlpool träffat överenskommelser i syfte att på bästa sätt kunna bistå dig. Informationen kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets direktiv 95/46/EC med avseende på behandling av personuppgifter och i enlighet med landets lagar avseende detta direktiv. Sammanfattningsvis kan sägas att du som individ har rätt att få reda på vilken information vi samlat in om dig som person och rätt att vid behov korrigera denna.

Du har också rätt att begära att vi inte använder oss av informationen om dig och även kräva att vi raderar den.

Länkar till andra webbsidor

Länkar på våra webbsidor kan innebära att du får tillgång till webbsidor som inte tillhör Whirlpool och över vilka vi inte har någon kontroll. Personuppgifter som lämnats till Whirlpool kommerinte att överföras till andra webbsidor genom att du klickar på dessa länkar. Anknytningen till dem har uppkommit därför att de innehållsmässigt är relevanta, men Whirlpool frånsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av innehållet på dessa webbsidor liksom för det sätt på vilket dessa webbsidor behandlar personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du önskar återkalla ditt samtycke till att de personuppgifter du lämnat till oss behandlas i vår databas, begära ändring av felaktiga uppgifter eller få tillgång till dina personuppgifter ber vi er att skicka ett brev till:

Whirlpool Nordic AB
Data Privacy Officer
Box 90143 SE-120 21 STOCKHOLM